Vakfın İdari Yapısı

Vakfımızın Organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu ile Vakıf Müdürlüğü’nden oluşmaktadır.

GENEL KURUL

Genel Kurul, sigortalı personel ile Sandıktan emekli veya malüllük aylığı veyahut sürekli iş göremezlik geliri almakta olan sigortalılar ve bunlar tarafından kendi aralarından seçilecek temsilciler ile isteğe bağlı sigortaya devam etmekte bulunan sigortalılarla, tabii temsilcilerden oluşur.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, Genel Kurulca sigortalı personel arasından seçilecek üç üye ve Sandıktan emekli veya malüllük aylığı veyahut sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlar arasından en az ikisi öncelikle Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcılığı yapmış olanlar arasından seçilecek üç üye, Banka Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Banka Yönetim Kurulu tarafından çalışan sigortalı personel arasından atanacak bir üye ile Sandık Müdüründen teşekkül eder.

Yönetim Kurulu, kendi arasında bir Başkan, Başkanın görevi başında bulunmadığı zamanlarda da bir Başkan Vekili seçer.

DENETÇİLER KURULU

Denetçiler Kurulu, Genel Kurulca Banka’nın İstanbul’daki sigortalı personeli arasından seçilen bir denetçi ile Banka Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine Banka Yönetim Kurulu tarafından Banka’nın İstanbul’daki sigortalı personeli arasından atanacak bir denetçiden oluşur.
 
SANDIK MÜDÜRLÜĞÜ

Vakıf İşleri, anasözleşme hüküm ve esasları çerçevesinde ve Yönetim Kurulunun umumi sevk,  idaresi ve denetimi altında, Sandık Müdürlüğünce yerine getirilir.

YÖNETİM KURULU

Başkan  Nihat Büyükbozkoyun
Başkan Vekili Selim Güray Çelik
Üye Hüseyin Üst
Üye Fahrettin Özcan   
Üye Ali Güray Demir
Üye Kamil Koçak
Üye Zafer Bülent Seymen
Üye Müdür Ramazan Karademir

DENETÇİLER KURULU
 
Ahmet Çelik
Sadi Taş

YÖNETİCİ
Vakıf Müdürü Ramazan Karademir
 
Adres:
Kemeraltı Caddesi No: 46 Kat: 2 Tophane / İstanbul
                                              
Vakıf Müdürü 0 212 393 78 91
Santral 4 Hat 0 212 393 78 40
Fax Numarası 0 212 293 10 75

Telefon
Çağrı Merkezi 0 212 393 78 00
© 2019 Şekerbank T.A.Ş. All Rights Reserved TTR BilişimTTR BİLİŞİM
www.sekerbanksandik.com.tr