Diğer İllerde

Çalışanlar çalıştıkları şube veya birimlerden sevk alarak, emekli sigortalılar ise sevk almaksızın bölge doktorlarımıza başvuracaklar, bölge doktorlarımızca tahlil tetkik istenmesi veya tedavilerinin sağlık kurumunda sağlanması uygun görülenler öncelikle anlaşmalı aile poliklinikleri olmak üzere ilgili sağlık kuruluşlarına bölge doktorlarımızca sevk edileceklerdir.
 
Bölge doktorlarının bulunmadığı gün ve saatlerde acil olarak tedavi olunması gereken durumlarda sevksiz olarak aile polikliniklerine başvurulabilecektir.
  
Bölge doktoru sevki olmadan anlaşmasız dışındaki herhangi bir sağlık kuruluşunda tedavi olunması durumunda, sigortalılar sağlık tedavi harcamalarını kendileri karşılayacaklar, fatura aslı, tahlil-tetkik yapılması durumunda doktor istem formu ve sonuç raporları, acil müdahale veya yatarak tedavi olunması durumunda epikriz raporu, ilaç kullanılmış ise reçete aslı ve ilaç kupürlerini, tedavi masraflarını talep eden, ad, soyadı yakınlık derecesi ve sigorta numarasını içeren dilekçe ekinde Vakfımıza elden, kargo veya posta yoluyla ulaştıracaklardır.
 
Belgelerin tam olması koşuluyla sigortalılara Sağlık Uygulama Talimatında belirtilen fiyat tarifesi esas alınarak ödeme yapılacaktır.
 
Özel hastanelerin fiyat tarifeleri ile devlet hastanelerinde uygulanan fiyatlar göz önüne alındığında arada büyük farklılıklar olduğundan sigortalılarımıza böyle durumlarda devlet hastanelerini tercih etmeleri tavsiye edilir.
 

Telefon
Çağrı Merkezi 0 212 393 78 00
© 2022 Şekerbank T.A.Ş. All Rights Reserved TTR BilişimTTR BİLİŞİM
www.sekerbanksandik.com.tr