Çalışan Personel Özel Sağlık Sigortası Hk.

Değerli Şekerbank Çalışanları,
 
Şekerbank T.A.Ş. çalışan personelleri ile bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin ( Anne – Baba Hariç ) sağlık ve ilaç giderleri, bilindiği üzere 17.03.2017 tarihi itibariyle Acıbadem Sigorta kapsamına alınmıştır. Bu nedenle, Vakfımız ve Şubeler tarafından verilen Vakıf Sevk Formları, sadece Diş Hekimi ve Devlet Hastaneleri için verilecektir.
 
Ayrılan personeller için Vakıf Merkezinden onay alındıktan sonra sadece Devlet Hastanelerine sevk verilmesi gerekmektedir.
 
Acıbadem Sigorta’nın anlaşmalı olduğu özel hastanelere gitmek isteyen personellerin T.C. Kimlik numarası belirtmesi yeterli olup, ayrıca sevke gerek olmadan Acıbadem Sigorta üzerinden sağlık hizmeti alabileceklerdir. Acıbadem Sigortanın anlaşması bulunmayan hastanelerde yaptırılan tedaviler için fatura asılları ve detay dökümleriyle birlikte Acıbadem Sigorta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bunun dışında muafiyeti bulunan ve tedavi giderleri Acıbadem Sigorta tarafından reddedilen çalışanlarımızın Vakıf Merkezi ile irtibata geçmesi gerekmektedir.
 
Bu itibarla, anlaşmalı diş hekimi Gözlük Cam Çerçeve bedelleri ve devlet hastaneleri dışında alınan sevk kâğıdı ile hastanelerde yapılan işlemlerde adınıza düzenlenecek fatura bedelleri ile Acıbadem Sigorta tarafından ayakta tedaviler sırasında alınan %20 katılım payları Vakfımız tarafından ödenmeyecektir. Personellerimizin mağdur olmaması açısından yukarıda yer alan hususlara uyulması konusunda,
 
Bilgi ve gereğini rica ederiz.
 
Saygılarımızla
 

Telefon
Çağrı Merkezi 0 212 393 78 00
© 2019 Şekerbank T.A.Ş. All Rights Reserved TTR BilişimTTR BİLİŞİM
www.sekerbanksandik.com.tr