Her Yıl Gönderilmesi Gereken Evraklar

 
Sayın Üyelerimiz ;
 
                Üyesi olduğunuz Şekerbank T.A.Ş. personeli   Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı;  sizlerin yanı sıra,  yasalar dahilinde bakmakla mükellef  olduğunuz Anne-Baba, Eş ve Çocuklarınız için de sağlık yardımında bulunmaktadır.
                Bu yardımlardan yararlanılabilmesi için yasal mevzuatının koymuş olduğu bazı kurallar ve her yıl yenilenmesi gereken bazı belgeler bulunmaktadır.
                Bakmakla mükellef olduğunuz aile fertlerinin  yararlanacağı sağlık yardımlarının kesintiye uğramaması için aşağıdaki açıklamaların dikkatlice okunması ve istenilen belgelerin belirtilen tarihlerde Vakfımıza gönderilmesi büyük önem arz etmektedir.
               
 
Bakmakla Yükümlü Bulunduğunuz Anne ve/veya Babanız için;
 
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı Ana Statüsü’nün 43 üncü maddesi ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesine göre genel sağlık sigortalısı sayılanların, bakmakla yükümlü olunan kişilerin sağlık yardımlarından yararlandırılmaları, kâğıt ortamında Aile Durum Beyanı ve Taahhüt Formu ile Ana Babanın Sağlık Yardımlarından Yararlandırılması ile İlgili Talep Forumunu Vakfımıza bildirmeleri halinde mümkün olmaktadır.
Bakmakla yükümlü bulunduğunuz anne ve/veya baba için 5510 sayılı kanun gereğince; “ Genel Sağlık Sigortalısının her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirler toplamının aile içindeki kişi başına düşen miktarı, yürürlükte bulunan asgari ücretten asgari geçim indirimi düşüldükten sonraki net tutarından daha az olan ana ve babası, talep etmeleri halinde çocukları üzerinden sağlık hizmeti alabilir.”  kazançlarının tespiti gereklidir.
 
ANNE ve/veya BABAYA AİT,
 

 1. Hizmet Dökümü ( SGK’dan emekli aylığı alıp almadığına dair belge ve/veya çalışıp çalışmadığına dair belge alınması gerekmektedir.)
 2. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 3. E- devlet sistemi üzerinden (https://www.turkiye.gov.tr/ linkinden) müstehaklık sorgulama ekran görüntüsü çıktısı
 4. Ana Babanın Sağlık Yardımlarından Yararlandırılması ile ilgili talep formu (Ek’te yer almaktadır.)
 5. Aile Beyan ve Taahhütname (Ek’te yer almaktadır.)
 6. Anne ve Babaya ait Tapu Kayıt Örnekleri
 
Bakmakla Yükümlü Bulunduğunuz Eşiniz için;
 
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı Ana Statüsü’nün 41 inci maddesi ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesine göre genel sağlık sigortalısı sayılanların, bakmakla yükümlü olunan kişilerin sağlık yardımlarından yararlandırılmaları, kâğıt ortamında Aile Durum Beyanı ve Taahhüt Formu ile Vakfımıza bildirmeleri halinde mümkün olmaktadır.
 
Bakmakla yükümlü bulunduğunuz eşiniz için 5510 sayılı kanun gereğince; herhangi bir kurumda çalışmaması ve eş vasfının devam etmesi için evlilik birliğinin devam etmesi gerekmektedir.
 
EŞİNİZE AİT;
 
 1. Hizmet Dökümü (SGK’dan çalışıp çalışmadığına dair yada emekli aylığı alıp almadığına dair belge temin edilmesi gerekmektedir.)
 2. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 3. Aile Beyan ve Taahhütname (Ek’te yer almaktadır.)
 
 
Bakmakla Yükümlü Bulunduğunuz Çocuklarınız için;
 
 
Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı Ana Statüsü’nün 41 inci maddesi ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 ıncı maddesine göre genel sağlık sigortalısı sayılanların, bakmakla yükümlü olunan kişilerin sağlık yardımlarından yararlandırılmaları, kâğıt ortamında Aile Durum Beyanı ve Taahhüt Formu ile Vakfımıza bildirmeleri halinde mümkün olmaktadır.
 
Bakmakla yükümlü bulunduğunuz çocuklar için 5510 sayılı kanun gereğince; KIZ ÇOCUĞU ise; “sağlık hizmetinden yararlanması için; 2008 yılından önce doğan kız çocukları için herhangi bir yaş şartı aranmaksızın, herhangi bir iş yerinde çalışmaması, isteğe bağlı sigorta ödemesi bulunmaması, kendi çalışmalar sebebi ile gelir ve aylık almaması ve evlenmemesi gerekmektedir.
 
Bakmakla yükümlü bulunduğunuz çocuklar için 5510 sayılı kanun gereğince; ERKEK ÇOCUĞU ise; “sağlık hizmetinden yararlanması için; herhangi bir iş yerinde sigortalı olarak çalışmaması, isteğe bağlı sigorta ödemesi bulunmaması, kendi çalışmalar sebebi ile gelir ve aylık almaması ve evlenmemesi gerekmektedir. 18 yaşına girdiği andan itibaren yararlanamamaktadır. Ancak lise ve dengi öğrenim veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış olması durumunda anne veya babası üzerinden sağlık hizmetinden faydalanabilecektir.
 
ÇOCUKLARINIZA AİT;
 
 1. Hizmet Dökümü (SGK’dan veya E- devlet aracılığı ile çalışıp çalışmadığına dair belge)
 2. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 3. Öğrenci ise Öğrenci Belgesi
 4. Aile Beyan ve Taahhütname (Ek’te yer almaktadır.)
 
Evrakları, bakmakla yükümlü bulunduğunuz kişiler için ayrı ayrı tamamlanıp, Kemeraltı Caddesi No:46 Kat:2 Tophane/ İstanbul adresine gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca sağlık yardımının sürekliliğinin sağlanması için bu belgelerin her yıla ait Ocak Ayı sonuna kadar Vakfımıza gönderilmesi gerekmektedir.  İlgili belgelerin gönderilmemesi durumunda sağlık sisteminde provizyonu kapatılacak olup, sağlık yardımlarından yararlanamayacağını;
 
Bilgilerinize rica eder, sağlıklı günler dileriz
Saygılarımızla,
 
Şekerbank T.A.Ş. Personeli
Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı      
 

 

Telefon
Çağrı Merkezi 0 212 393 78 00
© 2022 Şekerbank T.A.Ş. All Rights Reserved TTR BilişimTTR BİLİŞİM
www.sekerbanksandik.com.tr